Ceník služeb

Školné

Měsíční školné pro menší děti 4 900 Kč, tj 220 Kč/den 21 Kč/hod

Měsíční školné pro větší děti 4 300 Kč, tj 215 Kč/den 19 Kč/hod

Hodinové hlídání 100 Kč/hod

Stravné

Snídaně 5 Kč, svačina dopolední 10 Kč

Oběd 35 Kč, svačina odpolední + ovoce 10 Kč

Kroužky

2400 Kč - Školní rok 2010/2011

-20 % sleva pro děti chodící do školičky